راکر خانه بازی

راکر یا صندلی الاکلنگی: راکر ها در رنگ ها و شکل های مختلفی وجود دارند.

کودکان می توانند روی آن بنشینند و بازی کنند.

قطعا در پارک های بازی مشاهده کرده اید که کودکان به وسایلی مانند تاب،

سرسره و الاکلنگ تا چه اندازه علاقه مند اند.

از تجهیزات دیگر مهد کودک می توان به راکر اشاره کرد.

نمایش 9 24 36