تاب کودک

از جمله اسباب بازی‌‌هایی است که کودکان به شدت نسبت به استفاده از آن مشتاق هستند.

استفاده از تاب به آنان آرامش می‌‌دهد و به عنوان یک بازی مهیج می‌‌توانند از آن استفاده کنند.

طبق دستورالعمل‌‌های جدید، تاب کودک باید با استانداردهای جدید مطابقت داشته باشد. مواردی

که در این استانداردها ذکر شده است بدین صورت است

نمایش 9 24 36

تاب آویز ماهی ۱ نفره

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاب چرخ و فلکی زرافه سایبان دار – ۴ نفره

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کفی تاب ساده – ۱ نفره

۳۸۵,۰۰۰ تومان

تاب طرح سنجاب ایرانی – ۱ نفره

۱,۵۴۶,۳۱۵ تومان

تاب چرخ و فلکی زرافه-۴ نفره

۱۷,۹۶۰,۰۰۰ تومان

تاب دو نفره زرافه – ۲ نفره

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

تاب دو نفره کودک – ۲ نفره پایه فلز

۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاب دو نفره فلزی – تاب ۲ نفره کفی پلی اتیلن

۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کفی تاب پلی اتیلنی ۳۵*۴۵

۹۹۰,۰۰۰ تومان

تاب یک نفره زرافه – تاب ۱ نفره

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

کفی تاب با حفاظ و زنجیر تا ۱۲ سال

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تاب کد ۳۰۰۳

۱۴,۲۲۷,۳۵۰ تومان