تاب کودک

از جمله اسباب بازی‌‌هایی است که کودکان به شدت نسبت به استفاده از آن مشتاق هستند.

استفاده از تاب به آنان آرامش می‌‌دهد و به عنوان یک بازی مهیج می‌‌توانند از آن استفاده کنند.

طبق دستورالعمل‌‌های جدید، تاب کودک باید با استانداردهای جدید مطابقت داشته باشد. مواردی

که در این استانداردها ذکر شده است بدین صورت است

نمایش 9 24 36