فروش تمامی محصولات فلزی و وسایل بازی فلزی کودکان و نو جوانان.مناسب مهد کودک ها،خانه بازی و شهر بازی.

فروش وسایل بازی فلزی به صورت نقد و اقساط.

از قبیل تاب و سرسره های پارکی،مجموعه بازی های پارکی چرخ و فلک و ..