تونل  بازی کودک در دو مدل جدید تولید شده قابل عرضه میباشند

تونل بازی کرم ابریشم زبون دراز و تونل هزار پا کودک در شادی آفرین

تونل هزار پا در سایز بزرگ و متوسط موجود میباشد

تونل بازی هزارپا یک وسیله بازی متفاوت برای بچه‌هاست.

این تونل بازی به شکلی طراحی شده که داخل آن خالی است و بچه‌ها برای عبور و بازی با آن باید از داخل تونل رد شوند

برای ردشدن هم نیاز به خم‌شدن یا سینه‌خیز رفتن دارند.

در واقع تونل هزارپا هم مثل وسایل بازی دیگر نوعی تمرین حرکتی و مهارتی است

باعث می‌شود بچه‌ها مهارت‌های حرکتی خود را تقویت کنند و یاد بگیرند در مکان‌هایی با سقف کوتاه چطور حرکت کنند.